Chia sẻ 10 cách giảm stress tâm lý ngay lập tức

Cách giảm stress hiệu quả ngay lập tức

Stress tâm lý là một trạng thái căng thẳng tinh thần mà người ta có thể trải qua khi đối mặt với áp lực, thách thức, hoặc tình huống khó khăn. Stress có thể xuất hiện từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm công việc, mối quan hệ, tài chính, hoặc sự thay đổi trong…..