Quy đổi từ rem sang px

Dưới đây là bảng quy đổi từ rem sang px với giả định rằng kích thước cơ sở là 16px:

Công thức chuyển đổi từ rem sang px là:

px = rem × kích thước cơ sở

Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển đổi 4 rem thành px và kích thước cơ sở là 16px, bạn sẽ tính như sau:

px = 4×16 = 64px

Các bạn cần ghi nhớ sẽ rất tốt cho công việc lập trình của bạn

Rem Px
0.125 2
0.25 4
0.5 8
1 16
1.5 24
2 32
2.5 40
3 48
3.5 56
4 64
4.5 72
5 80
5.5 88
6 96
6.5 104
7 112
7.5 120
8 128
8.5 136
9 144
9.5 152
10 160
10.5 168
11 176
11.5 184
12 192

Bảng trên chỉ liệt kê một số giá trị thông dụng. Bạn có thể tính toán các giá trị khác tương ứng với kích thước cơ sở của bạn

Trả lời