Định hướng NI Trở thành nhà phân phối của New Image Việt Nam?

admin

Administrator
Thành viên BQT
Bạn sẽ phải bắt đầu như thế nào? Trước tiên, bạn sẽ được bảo trợ bởi một Nhà Phân Phối New Image. Nhà Phân Phối của New Image không thụ hưởng khoản tiền nào từ việc tuyển dụng Nhà Phân Phối khác.

Họ có thu nhập chỉ thông qua việc bán sản phẩm cho khách hàng. Chế độ trả thưởng của New Image hoàn toàn dựa trên lợi nhuận bán sản phẩm và các khoản Hoa Hồng được tính theo doanh số bán hàng.

Bạn bắt đầu bằng việc phát triển hệ thống khách hàng và mạng lưới các Nhà Phân Phối khi đã tự trang bị cho mình đầy đủ những điều kiện cần thiết để xây dựng mô hình kinh doanh thành công.
 

Bài gợi ý

B
Trả lời
0
Lượt xem
6
Báo Dân Việt
B
B
Trả lời
0
Lượt xem
12
Báo Dân Việt
B
Top