Tin tức Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN Phạm Tiến Nam kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại Thái Nguyên

  • Thread starter Báo Dân Việt
  • Ngày gửi
B

Báo Dân Việt

Guest
Trong 2 ngày 10 và 11/11, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc, kiểm tra hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua.Ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (đứng thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn công tác đến thăm HTX sản xuất và chế biến chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên (Ảnh: Hà Thanh)


Đây là chương trình nằm trong kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 tại Cụm thi đua số 3 gồm 3 tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Cao Bằng.

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, trong năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu thi đua Trung ương Hội giao.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội các cấp.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các quy định và hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra của Hội. Các cấp Hội đã tập trung củng cố, phân công cán bộ làm công tác kiểm tra. Gắn công tác kiểm tra với công tác tuyên truyền, tư vấn, phổ biến, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2022, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức và phối hợp tổ chức 76 cuộc kiểm tra, trong đó có 10 lượt kiểm tra tại cấp huyện, 43 lượt tại cơ sở hội, 404 lượt tại chi hội.

Qua kiểm tra đã đánh giá được việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân. Từ đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội và có hướng giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, khắc phục sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội.

Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức cho nông dân tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp, nhà khoa học, các tổ chức tín dụng hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật, gắn sản xuất, kinh doanh nông nghiệp với bảo vệ môi trường.

Kết quả, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã hướng dẫn, triển khai, tư vấn, thành lập mới 12 hợp tác xã, 34 tổ hợp tác, duy trì có hiệu quả 18 chi hội nghề nghiệp, 103 tổ hội nghề nghiệp với gần 2.000 hội viên tham gia tại 9 huyện, thành.

Cũng trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã đến tham quan một số cơ sở sản xuất chè trên địa bàn như: HTX chè Hảo Đạt (xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên) và tổ hội nghề nghiệp sản xuất, chế biến chè Chi hội nông dân xóm Cầu Đá (xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).Đoàn công tác tham quan và làm việc tại Tổ hội nghề nghiệp sản xuất, chế biến chè, Chi hội nông dân xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ (Ảnh: Hà Thanh)


Phó Chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá, trong những năm qua, những chính sách, chủ trương về nông dân, nông nghiệp, nông thôn do Đảng và Nhà nước ban hành đã được các cấp uỷ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên và huyện Đại Từ cụ thể hóa.

Từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống văn hóa tinh thần, vật chất của cán bộ, hội viên nông dân ngày càng được nâng lên.

Trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện theo chủ trương của Đảng và nhà nước, Hội Nông dân các cấp đã tập trung phát triển các sản phẩm mang thương hiệu địa phương, sản phẩm OCOP, VietGAP.

Để làm được việc đó theo chuỗi giá trị phải có sự liên kết giữa hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp. Trong thời gian vừa qua, Trung ương Hội nông dân Việt Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp Hội để hỗ trợ thành lập các tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm của các địa phương trên địa bàn cả nước.
 

Bài gợi ý

B
Trả lời
0
Lượt xem
1
Báo Dân Việt
B
Top