Nhân chứng alpha Nhân chứng lao màng não sau khi sử dụng alpha lipid

admin

Administrator
Thành viên BQT
Bệnh nhân xét nghiệm lao màng lão. Tư thế bất an, yếu, mắt lồi ra.Sau khi dùng sản phẩm alpha lipid đã có dấu hiệu tích cực.

Và thành quả sau 2 năm dùng sản phẩm.

 

Bài gợi ý

Top