Kỹ năng đào tạo Kim tứ đồ trong new image

admin

Administrator
Thành viên BQT
kim-tu-do-new-image-2023.png

Với nhóm 1: Là những nhà phân phối muốn làm thêm kiếm thêm thu nhập ngoài công việc chính. Do New Image không bắt buộc nhà phân phối ôm hàng nên rủi ro hầu như bằng không. Lúc nào NPP đủ 31 lon thì bắt đầu có hoa hồng đầu tiên từ từ đó hoa hồng về tài khoản từng tháng theo số lon sữa NPP bán ra được. Bên cạnh khách hàng cũ thì càng về sau tìm kiếm được nhiều khách hàng mới thì hoa hồng lại càng tăng thêm.

Nhóm 2 là cho những NPP muốn phát triển kinh doanh từ 3-5 NPP tuyến dưới trở lên sau khi đã làm thêm một thời gian, có được một lượng khách hàng và tuyển dụng thêm được NPP mới.

Nhóm 3 và 4 là cho những NPP với khát vọng làm giàu bằng cách xây dựng hệ thống.

Điểm thú vị ở môi trường New Image là con đường kiếm thu nhập hàng tháng mấy trăm triệu là con đường có thể đạt được, thông qua phấn đầu cùng đoàn đội và tuyến làm cùng mình. Người có năng lực trung bình cũng có thể đạt được, miễn làm sao hội tụ đủ 3 yếu tố: CHỊU HỌC + CHỊU LÀM + CHỊU PHỐI HỢP.

thu-nhap-new-image.png
 

Bài gợi ý

Top