Chia sẻ INDENT Bbcode xenforo căn lề chữ

admin

admin

Quản trị
Thành viên BQT
Regular text
Indented text​
More indented​


Mã:
Regular text
[INDENT]Indented text
[INDENT]More indented[/INDENT]
[/INDENT]

Text Indent​

Canh lề văn bản. Điều này có thể được lồng vào nhau cho indentings lớn hơn.
 

Tin bài liên quan

admin
Trả lời
0
Lượt xem
6
admin
admin
admin
Trả lời
0
Lượt xem
7
admin
admin
admin
Trả lời
0
Lượt xem
8
admin
admin
admin
Trả lời
0
Lượt xem
9
admin
admin
admin
Trả lời
1
Lượt xem
12
minhtriet
minhtriet
admin
Trả lời
0
Lượt xem
10
admin
admin
admin
Trả lời
0
Lượt xem
32
admin
admin
H
Trả lời
0
Lượt xem
18
hong12
H
Top