Jassy

New member
Có, bạn có thể rút tiền ONUS tặng thưởng cho người dùng mới. Tuy nhiên, để rút tiền về tài khoản ngân hàng, bạn cần đạt đủ những điều kiện nhất định từ hệ thống.

  • Đối với phần thưởng 200,000 VNDC
Bạn có thể rút 200,000 VNDC được tặng sau khi hoàn thành xác thực nâng cao nếu tài khoản của bạn đáp ứng đủ các điều kiện được cập nhật tại Chính sách thưởng cho người dùng mới.
  • Đối với phần thưởng 50,000 VNDC trong Futures
Phần thưởng này được ONUS gửi tặng để giúp người dùng mới có cơ hội trải nghiệm hình thức giao dịch Futures (Hợp đồng tương lai). Bạn có thể rút 50,000 VNDC này nếu Khối lượng giao dịch Futures của bạn đạt 250,000,000 VNDC.
 
Back
Top