Kỹ năng bán hàng Bán hàng như bán một câu chuyện

admin

Administrator
Thành viên BQT
Hãy bán hàng như bạn đang kể một câu chuyện vậy, kể sao cho xúc tích và luôn cuốn người nghe.

Khi người nghe đang bị say đó là lúc bạn đã thành công…… lúc đó liệu bạn có đủ tự tin mang sản phẩm ra để diễn thuyết như một kết thúc câu chuyện không ?
 

Bài gợi ý

Top