Kỹ năng bán hàng 8 Kỹ năng bán hàng sữa non alpha lipid

admin

Administrator
Thành viên BQT
1. tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng trước khi tư vấn.

2. thông tin ràng sữa non có giá trị rất cao đối với sức khỏe.

3. lắng nghe nhu cầu của khách hàng.

4. trình bày giải pháp cho khách hàng.


5-thanh-phan-toi-uu-san-pham-sua-non-alpha-lipid-lifeline-1.png

5. tạo uy tín cho sản phẩm bằng các nhân chứng sửa dụng sản phẩm alpha lipid.

6. đặt những câu hỏi gọi mở cho khách hàng.

7. đưa nhũng thông tin về giá, cố gắng càng chia nhỏ càng tốt.


bang-phan-tich-gia-sua-non-alpha-lipid-lifeline-1.jpg

8. chốt đơn nếu thành công, hoặc xin lịch hẹn lại nếu không thành công (Yes/No).
 

Bài gợi ý

B
Trả lời
0
Lượt xem
5
Báo Dân Việt
B
B
Trả lời
0
Lượt xem
9
Báo Dân Việt
B
Top