Tin tức Đề xuất có nghị quyết mới khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị tại TP.HCM đến năm 2025

  • Thread starter Báo Dân Việt
  • Ngày gửi
B

Báo Dân Việt

Guest
Đề xuất này được Sở NNPTNT TP.HCM đưa ra trong báo cáo gửi HĐND, UBND TP về việc tổng kết, đánh giá hiệu quả của Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND (ban hành ngày 7/12/2017) quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2017-2021.

Sở NNPTNT TP.HCM đã đề xuất cần thiết ban hành nghị quyết mới của HĐND TP quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP đến cuối năm 2025. Hiện Nghị quyết số 10/2017 và Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND (ban hành ngày 23/3/2021) về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2017 đã hết hiệu lực.


Sở NNPTNT TP.HCM đề xuất ban hành Nghị quyết mới của HĐND TP quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP đến cuối năm 2025. Ảnh: Hồng Phúc​


Dẫn thêm cơ sở cho đề xuất này, Sở NNPTNT TP.HCM cho biết thực hiện Nghị quyết 19/NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó có mục tiêu tổng quát đến năm 2030: Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hóa nông sản lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu.

Nghị quyết 19/NQ/TW cũng hướng đến mục tiêu nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc…

Vì vậy, theo Sở NNPTNT TP.HCM, cần phải ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 10/2017 để thực hiện được nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đặt ra.Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP.HCM đều chờ chính sách hỗ trợ vốn từ chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị. Ảnh: Hồng Phúc


Đồng thời, căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND TP.HCM về ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019-2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, trong đó giao Sở NNPTNT TP.HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất chính sách khuyến khích hộ nông dân tham gia liên kết, trở thành thành viên hợp tác xã, chính sách hỗ trợ chuyển dịch sản xuất nông nghiệp; cơ chế chính sách phát triển nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp thành phố đến năm 2025.

Do đó, để đảm bảo cơ chế chính sách được thực hiện xuyên suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển cây trồng, vật nuôi trọng điểm của TP.HCM giai đoạn 2019-2025, Sở NNPTNT đề xuất UBND TP.HCM trình HĐND TP gia hạn thời gian thực hiện quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP.HCM đến ngày 31/12/2025.
 

Bài gợi ý

Top