Tin tức Đề xuất có chương trình kích cầu đầu tư, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị tại TP.HCM

  • Thread starter Báo Dân Việt
  • Ngày gửi
B

Báo Dân Việt

Guest
Thông tin từ Sở NNPTNT TP.HCM cho biết, Sở đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND TP, HĐND TP ban hành Nghị quyết về Chương trình kích cầu đầu tư trên địa bàn TP giai đoạn 2022-2025, trong đó, có quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị.

Đề xuất này cũng được Sở NNPTNT TP.HCM đề cập trong báo cáo tổng kết, đánh giá hiệu quả của Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2017-2021.


Sở NNPTNT TP.HCM đã đề xuất Chương trình kích cầu đầu tư trên địa bàn TP giai đoạn 2022-2025, trong đó, có quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị. Ảnh: Hồng Phúc​


Về đề xuất chương trình kích cầu đầu tư trên địa bàn TP giai đoạn 2022-2025, trong đó, có quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, theo Sở NNPTNT TP.HCM, ngoài các nội dung hỗ trợ như tại Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND, Sở đang nghiên cứu, tham mưu bổ sung một số nội dung để hỗ trợ phát triển, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP.

Cụ thể, TP.HCM cần có cơ chế chính sách hỗ trợ ưu tiên cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân, cá nhân đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực, ngành nghề nông thôn đặc trưng của TP.HCM. TP.HCM cần có cơ chế hỗ trợ ưu tiên đối với hộ dân là thành viên của hợp tác xã nhằm khuyến khích nông dân tham gia và trở thành thành viên hợp tác xã, phát triển hợp tác xã.

Ngoài ra, TP.HCM cũng cần có cơ chế hỗ trợ ưu tiên đối với các doanh nghiệp tham gia liên kết với hợp tác xã trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.Các đề xuất của Sở NNPTNT TP.HCM nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phát triển nhóm sản phẩm chủ lực của thành phố. Ảnh: T.Đ


Sở NNPTNT TP.HCM cho rằng các đề xuất trên nhằm khắc phục những hạn chế tổng quan trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị tại thành phố (Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND).

Đồng thời, các đề xuất này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phát triển nhóm sản phẩm chủ lực của thành phố, tăng cường liên kết sản xuất trong giai đoạn tới, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung nội dung chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế.
 

Bài gợi ý

Top