zalo

  1. Girl

    Hỏi đáp Zalo đang bắt đầu hút máu người dùng. Lần nhất nghe cuộc gọi nhập mã ( nghe 6 số dọng miền nam)...

    Zalo đang bắt đầu hút máu người dùng. Lần nhất nghe cuộc gọi nhập mã ( nghe 6 số dọng miền nam) nhập sai cái . Lần hai mất phí. ... Nhưng rồi không biết lỗi gì nhập đũng mã rồi nhưng cũng vẫn báo sai mã....
Top