y tế

  1. alpha lipid

    Sức khoẻ TP HCM kiến nghị lập hội đồng tư vấn tự chủ bệnh viện

    Sở Y tế TP HCM kiến nghị UBND thành lập Hội đồng tư vấn tự chủ bệnh viện, chịu trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn những vấn đề vướng mắc liên quan hoạt động tự chủ tài chính. Ngày 13/11, đại diện Sở Y tế cho biết hội đồng này sẽ tham mưu UBND giải quyết những vướng mắc liên quan hoạt động của các...
Top