xăng dầu

  1. Thành Đạt

    Kinh tế Dân xếp hàng dài mua xăng, Bộ Công Thương và doanh nghiệp xăng dầu bị "truy" về tính trung thực kinh doanh

    Yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu báo cáo trung thực, chịu trách nhiệm trước pháp luật Cụ thể, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương và thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khẩn trương báo cáo các chi phí gồm chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước và chi...
  2. B

    Tin tức Dân bức xúc vì xếp hàng dài chờ đổ xăng, Chính phủ quy trách nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

    Thiếu hụt xăng dầu cục bộ vẫn tiếp tục diễn ra, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Công điện số 1085/CĐ-TTg ngày 11/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu gửi Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền...
Top