trả thưởng new image

  1. Mỹ Duyên

    Hoa hồng NI Hoa hồng cho nhà phân phối cấp 2 tại new image việt nam

    Sau khi bạn trải qua nhà phân phối cấp 1 bạn sẽ trở thành nhà phân phối cấp 2. Lúc này hoa hồng của bạn sẽ được tính là 15% cho mỗi sản phẩm bạn mua. Chốt hoa hồng là ngày cuối tháng lúc 19h:00. Nếu tháng 30 ngày thì chốt doanh số ngày 30 của tháng. Tương tự tháng 31 ngày cũng vậy. Mùng 10...
  2. Mỹ Duyên

    Hoa hồng NI Hoa hồng nhà phân phối cấp 1 của new image việt nam

    Mỗi sản phẩm sẽ được tính là 10% cho mỗi sản phẩm/ đơn hàng. Hoa hồng được tính từ lon thứ 6 trở đi.
Top