thương mại

  1. Ngọc lan

    Một số mặt hàng phát triển bền vững cho các công ty thương mại

    1. Sản phẩm tái chế: Công ty có thể phát triển các sản phẩm từ nguyên liệu tái chế như túi xách, đồ dùng nhà bếp, đồ trang trí, giày dép, vv. Điều này giúp giảm lượng rác thải và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 2. Sản phẩm hữu cơ: Công ty có thể phát triển các sản phẩm từ nguyên liệu hữu cơ như...

Về chúng tôi

  • Cộng đồng của chúng tôi đã tồn tại được nhiều năm và tự hào vì đã đưa ra những cuộc thảo luận khách quan, có tính phê phán giữa những người thuộc mọi hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi đang nỗ lực hàng ngày để đảm bảo rằng cộng đồng của chúng tôi là một trong những cộng đồng tốt nhất.

Quick Navigation

User Menu