phục hồi kinh tế

  1. admin

    Chia sẻ Giấc mơ phục hồi sau đại dịch Covid-19 (bài cuối): Giải pháp ổn định tình hình lao động, việc làm

    Do ảnh hưởng từ biến động của thị trường thế giới, đặc biệt là tình hình kinh tế, chính trị bất ổn ở một số nước Châu Âu… đã khiến một số doanh nghiệp gia công giày da, may mặc xuất khẩu gặp khó khăn, đơn hàng bị thiếu hụt. Do đó, các doanh nghiệp này buộc phải sắp xếp, tổ chức lại, giảm lao...
Top