nước hoa

  1. Ngọc lan

    Nguyên liệu chính làm nước hoa

    Nguyên liệu chính để tạo ra nước hoa được gọi là hương liệu (fragrance materials), và chúng có thể bao gồm các thành phần tự nhiên và hóa học tổng hợp. Dưới đây là một số nguyên liệu chính thường được sử dụng để tạo ra nước hoa: 1. Hương liệu tự nhiên: Đây là các hương liệu được chiết xuất từ...

Về chúng tôi

  • Cộng đồng của chúng tôi đã tồn tại được nhiều năm và tự hào vì đã đưa ra những cuộc thảo luận khách quan, có tính phê phán giữa những người thuộc mọi hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi đang nỗ lực hàng ngày để đảm bảo rằng cộng đồng của chúng tôi là một trong những cộng đồng tốt nhất.

Quick Navigation

User Menu