nước diện tịch lớn nhất

  1. Nguyễn huyên

    Chia sẻ 4 nước nào lớn nhất về diện tích?

    4 nước lớn nhất về diện tích đó là: -Liên bang Nga, Trung quốc, Canada, Brazil.
Top