nhược điểm

  1. Ngọc lan

    Ưu và nhược điểm trong kinh doanh buôn bán

    Ưu điểm trong kinh doanh buôn bán: 1. Tiềm năng lợi nhuận: Kinh doanh buôn bán có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao nếu được thực hiện đúng cách và có nền tảng kinh doanh ổn định. Doanh nghiệp buôn bán có thể kiếm được lợi nhuận từ việc mua hàng với giá thấp hơn và bán với giá cao hơn, tạo ra sự...

Về chúng tôi

  • Cộng đồng của chúng tôi đã tồn tại được nhiều năm và tự hào vì đã đưa ra những cuộc thảo luận khách quan, có tính phê phán giữa những người thuộc mọi hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi đang nỗ lực hàng ngày để đảm bảo rằng cộng đồng của chúng tôi là một trong những cộng đồng tốt nhất.

Quick Navigation

User Menu