nhân chứng u cột sống

  1. admin

    Nhân chứng alpha Nhân chứng mổ u cột sống bị liệt sau khi dùng alpha lipid

    Cô Thuý Trình chia sẻ. Mổ u cột sống bị liệt Trình và có 1 bạn tài trợ sữa alphalipid nữa dùng 8 lon giờ Riêm đã chống gậy đi được tự vệ sinh cá nhân giật quần áo tắm gội đầu . Sản phẩm tuyệt vời. Riêm vui lắm ko còn khóc nữa . Cần lắm những người như cô Thuý Trình
Top