nhân chứng lai màng não

  1. admin

    Nhân chứng alpha Nhân chứng lao màng não sau khi sử dụng alpha lipid

    Bệnh nhân xét nghiệm lao màng lão. Tư thế bất an, yếu, mắt lồi ra. Sau khi dùng sản phẩm alpha lipid đã có dấu hiệu tích cực. Và thành quả sau 2 năm dùng sản phẩm.
Top