người nghèo

  1. admin

    Định hướng NI Tư duy giàu nghèo trong xã hội và trong New Image

    Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn. Không có lý do nào để bạn sống trong nghèo đói, và chúng ta cần đấu tranh để trở nên giàu có hơn. Đa số chúng ta sinh ra trong cuộc đời đều mong được giàu có, tự do về tài...
Top