người dân da đỏ

  1. Nguyễn huyên

    Chia sẻ Tại sao người ta gọi dân da đỏ là Indianer?

    – Columbus dẫn chiến thuyền đến Ấn độ để tìm châu báu, nhưng ông đã tìm ra một châu lục khác mà không biết. Ông vẫn đinh ninh đó là Ấn độ nên ông gọi thổ dân ở đó là Indianer (người Ấn).
Top