khôi phục tế bào

  1. Mỹ Duyên

    Thắc mắc Sức khoẻ là gì?

    Sức khoẻ là sự kết hợp của sức đề kháng và và khả năng tự hồi phục.
  2. Mỹ Duyên

    Thắc mắc Sức đề kháng là gì?

    Sức đề kháng là năng lực tự sửa chữa và phục hồi tự nhiên giúp cơ thể chống lại những tổn thương và bệnh tật Khả năng tự phục hồi là khả năng tái sinh tế bào, khôi phục chức năng của tế bào bị tổn hại.
Top