khám chữa bệnh từ xa

  1. Sức khoẻ 24h

    Sức khoẻ Kết nối dữ liệu chẩn đoán hình ảnh trên nền tảng khám chữa bệnh từ xa

    Theo kế hoạch, trước ngày 1.3, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và ứng dụng của nền tảng VTelehealth tại Cục, đồng thời triển khai thí điểm tại một số bệnh viện; ra mắt và công bố kế hoạch triển khai nền tảng VTelehealth năm 2023, kết nối và chia sẻ dữ liệu hồ sơ...
Top