khách hàng

  1. admin

    Bắc ninh alpha Gặp gỡ khách hàng phú xuyên thường tín hà nội

    Sáng nay ngày 15-11-2022 được sự giới thiệu của một khách trên lạng sơn, sau khi sử dụng sản phẩm alpha lipid, bà từ một người bị vấn đề sức khoẻ cụ thể là gút. Cơ thể bà to béo khiến quá trình đi lại gặp nhiều khó khăn, sau khi sử dụng sản phẩm được 13 ngày bà đã tự mình đi ăn cỗ được, tin vui...
Top