google search console

  1. Xuanbach

    Chia sẻ Cách Index bài viết mà không cần Submit

    Cách duy nhất đó là chia sẻ lên các mạng xã hội nếu trang của bạn mỏng manh dễ vỡ. Khi bạn tạo một bài viết mà nhiều địa chỉ ip khách nhau truy cập vào bài viết đó, thì bài viết của bạn sẽ được index tức thì, mà không cần phải submit gì cả. Đây cũng là lý do mà các bài viết độc đáo hay được...
  2. Nguyễn huyên

    Hỏi đáp Đăng bài bao nhiêu lâu thì google index bài viết

    Các bạn rành seo cho mình hỏi nếu mình đăng một bài mới thì bao lâu được google index bài viết,
Top