giá xăng dầu

  1. Thành Đạt

    Kinh tế Dân xếp hàng dài mua xăng, Bộ Công Thương và doanh nghiệp xăng dầu bị "truy" về tính trung thực kinh doanh

    Yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu báo cáo trung thực, chịu trách nhiệm trước pháp luật Cụ thể, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương và thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khẩn trương báo cáo các chi phí gồm chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước và chi...
Top