facebook

  1. B

    Tin tức Facebook suy yếu, Twitter hỗn loạn: Kỷ nguyên mạng xã hội tới hồi kết?

    Facebook đang suy yếu, Twitter đang hỗn loạn. 'Đế chế' của Mark Zuckerberg đã mất hàng trăm tỉ USD giá trị thị trường và buộc phải sa thải 11.000 nhân viên khi doanh thu quảng cáo sụt giảm còn 'giấc mộng' vũ trụ ảo (metaverse) vẫn đang 'đốt tiền'. Việc Elon Musk mua lại Twitter khiến các bên...
Top