dịch

  1. Girl

    Hỏi đáp Bị lỗi dùng Loco Translate không dịch được Woo Commerce và Theme

    Bị lỗi dùng Loco Translate không dịch được Woo Commerce và Theme Thông báo Tình hình là cài đặt và sử dụng loco translate đơn giản, khi xưa mình từng dùng rồi nhưng mà giờ cài dịch thì site không hiển thị bản dịch dù mình đã chỉ đúng ngôn ngữ cho site là tiếng việt, ai có biết cách khác phục...
Top