đất nước diện tích nhỏ nhất

  1. Nguyễn huyên

    Chia sẻ Quốc gia nào nhỏ nhất thế giới về diện tích?

    Quốc gia nào nhỏ nhất thế giới về diện tích? – Toà thánh Vaticanđược thành lập năm 1929 chỉ rộng 0,44 km2 và có khoảng 1000 dân, nằm giữa thủ đô Roma của Italia.
Top