công thức chứng khoán

  1. Mỹ Duyên

    Chứng khoán Công thức lên xuống của cổ phiếu chứng khoán

    Chứng khoán muốn lên hoặc cổ phiếu giảm thì phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Đầu tiên phải nói đến đó là tình hình chính trị. Thứ 2 là tình hình kinh tế, mức độ kinh tế suy thoái và có lạm phát không? Thứ 3 đó là báo cáo tài chính công ty quyết định mà cổ phiếu đó. Thứ 4 là sự kiện quyền của...
Top