cổ phiếu

  1. Mỹ Duyên

    Chứng khoán Cổ phiếu liệu có hồi phục trở lại không?

    Liệu cổ phiếu đã đáy chưa? Và cổ phiếu bao lâu thì phục hồi… Khi các mã cổ phiếu do các nhà đầu tư lớn bị cắt margin rất nhiều thì các mã cổ phiếu luôn bị margin bán với giá sàn. Không chỉ những thế margin còn bán chéo các mã cổ phiếu với giá sàn để thu về gốc và lãi cho họ thì giá cổ phiếu...
  2. Mỹ Duyên

    Chứng khoán Vì sao chứng khoán các mã cổ phiếu sàn liên tục

    Lý do các mã cổ phiếu chứng khoán sàn liên tục thì rất nhiều lý do. Đầu tiên chứng khoán chịu tác động tình hình chính trị thế giới rất nhiều, đợt vừa rồi có thể nói chính trị thế giới đang không được ổn. Diều này dẫn đến chủ số chứng khoán suy giảm. Thứ 2 do tin tức các công ty, tài chính...
Top