cổ phiếu hồi phục

  1. Mỹ Duyên

    Chứng khoán Cổ phiếu liệu có hồi phục trở lại không?

    Liệu cổ phiếu đã đáy chưa? Và cổ phiếu bao lâu thì phục hồi… Khi các mã cổ phiếu do các nhà đầu tư lớn bị cắt margin rất nhiều thì các mã cổ phiếu luôn bị margin bán với giá sàn. Không chỉ những thế margin còn bán chéo các mã cổ phiếu với giá sàn để thu về gốc và lãi cho họ thì giá cổ phiếu...
  2. Mỹ Duyên

    Chứng khoán Công thức lên xuống của cổ phiếu chứng khoán

    Chứng khoán muốn lên hoặc cổ phiếu giảm thì phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Đầu tiên phải nói đến đó là tình hình chính trị. Thứ 2 là tình hình kinh tế, mức độ kinh tế suy thoái và có lạm phát không? Thứ 3 đó là báo cáo tài chính công ty quyết định mà cổ phiếu đó. Thứ 4 là sự kiện quyền của...
Top