bán tháo chứng khoán

  1. B

    Tin tức Chứng khoán bị bán tháo, Vn-Index "tục dốc": Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin "khẩn"

    Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh trong thời gian qua xuất phát từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn và triển vọng kém tích cực về kinh tế - chính trị thế giới và có sự đồng pha với diễn biến trên thị trường chứng khoán thế giới. Đó là đánh giá của Ủy ban Chứng...
Top