bán chim

  1. Mỹ Duyên

    Cần bán Bán con trong hình

    Do không có nhu cầu chơi chim vì phải chuyển nơi ở. Tuy là nữa nhưng lại có thú chơi chim. Chim cu gáy nuôi được 3 năm. Giá cả chim + chum = 1triệu. Ps: chim trống… gáy gù nhiều . Lúc khiển được lúc không .
Top