30.000 tỷ

  1. Mỹ Duyên

    Kỹ năng đào tạo 30.000 Tỷ vào năm 2026, công ty New Image Việt Nam

    ✅ Để chinh phục thành công mục tiêu Doanh Nghiệp Tỷ Đô, 30.000 Tỷ/ năm 2026, công ty New Image Việt Nam đã họp bàn cùng các Lãnh Đạo cấp cao và lên những Kế Hoạch, Phương Hướng Phát Triển trong thời gian tới 👌Hướng đến 15.000 NPP và KH tham dự ở kỳ Đại Hội 29 và Đại Hội Miền Bắc lần 7 - Tăng...
Top