Chỉnh sửa trang kết quả tìm kiếm trong theme flatsome wordpress

Cách chỉnh sửa trang kết quả tìm kiếm trong wordpres

Bạn muốn thay đổi cấu trúc trang kết quả tìm kiếm trong theme flatsome của wordpress mà không biết chỉnh sửa như thế nào thì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết nhất. Mặc định trang kết quả tìm kiếm của theme flatsome child sẽ như sau: Sản phẩm là kết quả tìm…..