Cổ phiếu và trái phiếu: so sánh điểm giống và khác nhau

So sánh trái phiếu với cổ phiếu có điểm gì giống và khác nhau

I. Giới thiệu về kênh đầu tư Trong thế giới đầu tư, cổ phiếu và trái phiếu là hai loại chứng khoán phổ biến nhất. Cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty, trong khi trái phiếu là một khoản vay mà bạn cung cấp cho một tổ chức. Việc hiểu…..