Đánh giá điện thoại samsung Galaxy S24 có phải AI Phone

Điện thoại samsung Galaxy S24

Thuật ngữ “điện thoại AI” thường chỉ đến điện thoại di động có khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence) trong các tính năng và ứng dụng của nó. Điện thoại AI có khả năng học hỏi và thích nghi với cách người dùng sử dụng để cung cấp trải…..