Những quốc gia có sản lượng vàng lớn nhất thế giới

Nguyen nhân dẫn đến giá vàng tăng cao một cách nhanh chóng

Sản lượng vàng toàn cầu năm 2023 đạt hơn 3.000 tấn Biểu đồ sau đây hiển thị danh sách các quốc gia sản xuất vàng nhiều nhất thế giới năm ngoái, theo số liệu được Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) công bố vào tháng 12/2024: Trung Quốc đứng đầu thế giới về…..