Để làm một website cần những yếu tố gì?

cách tạo một website

Việc tạo một trang web hiệu quả đòi hỏi sự chú ý đến nhiều yếu tố quan trọng. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng bạn cần xem xét khi bạn bắt đầu xây dựng một trang web: Vậy website dùng để làm gì? Website dùng chủ yếu để làm các công việc…..