Làm giàu từ nông nghiệp: sức mạnh của tuổi trẻ năm 2024

Tuổi trẻ là sức mạnh của nền nông nghiệp trong tương lai. Hãy cùng nhau khai thác tiềm năng của đất đai và áp dụng công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Với sự sáng tạo và nỗ lực của tuổi trẻ, năm 2024 sẽ là một…..