Lỗi gửi submit url nhưng google search console không index

Google Search Console là một dịch vụ cung cấp bởi Google cho phép chủ sở hữu trang web kiểm soát và theo dõi cách mà trang web của họ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google. Nó cung cấp nhiều công cụ hữu ích để giúp website tối ưu hóa hiển thị trên…..