Cách nhận biết dấu hiệu thị trường chứng khoán đi lên

Chứng khoán là các giấy tờ có giá trị tài chính biểu thị quyền sở hữu hoặc nghĩa vụ của người nắm giữ đối với một phần của doanh nghiệp hoặc công ty. Có hai loại chứng khoán chính: cổ phiếu (hay còn gọi là cổ phiếu) và trái phiếu. Chứng khoán gồm 2 loại…..