Lịch chốt cổ tức chứng khoán từ 06/05-10/05-2024

Lịch cổ tức 10/05/2024

Công ty CP Vận tải và chế biến than Đông Bắc (VDB) Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2023: 7/5 Tỷ lệ chi trả: 53,36%, tức 5.336 đồng/cổ phiếu Ngày thanh toán: 24/5/2024 Tổng số tiền chi trả: gần 46 tỷ đồng Công ty CP Dịch vụ Ô tô…..