Cách làm nam châm điện chuẩn

Nam châm điện

Nam châm điện là một thành tựu động học vô cùng quan trọng. Nó chủ yếu tạo ra từ vật liệu ferromagnetic, tạo ra một trường từ vùng dựa vào dòng điện đi qua. Khi dòng điện được áp dụng, các phân tử trong vật liệu này sắp xếp lại tạo thành một cấu trúc…..