Khóa học làm Affiliate hiệu quả trong năm 2024

  • Buổi 1: Các ngách trong Affiliate và tư duy triển khai hiệu quả từng ngách.
  • Buổi 2: Cách triển khai Free traffic nâng cao mô hình cộng tác viên, seeding & Hướng dẫn làm Chatbot.
  • Buổi 3: Free traffic nâng cao, xây dựng thương hiệu cá nhân & Hướng dẫn làm Landing page.
  • Buổi 4: Paid traffic – Tư duy triển khai quảng cáo và các ngách triển khai Paid traffic tại Việt Nam.
  • Buổi 5: Paid traffic nâng cao – Quảng cáo tìm kiếm Google: Triển khai & Tối ưu.
  • Buổi 6: Paid traffic nâng cao – Quảng cáo hiển thị Facebook & Tiktok Ads: Triển khai & Tối ưu.
  • Buổi 7: Tổng kết – Hướng đi bền vững trong thị trường Affiliate từ 3-5 năm nữa.